Algemene voorwaarden & AVG-wet

Algemeen

De leverings- en betalingscondities zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten.  

Wanneer u een bestelling of reservering plaatst, geeft u aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Markante Brocante. 

Op alle overeenkomsten, gesloten met Markante Brocante, is het Nederlands Recht van toepassing. 

 

Prijs

Alle prijzen zijn in Euro’s vermeld. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden in de bestelbevestiging vermeld.

 

Betalen

Na bestelling of reservering ontvangt u een bevestiging met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en het totaalbedrag (inclusief de verzendkosten). De betaling dient vooraf te geschieden door middel van overschrijving op IBAN-nummer 20 INGB 0793 402 042 t.n.v. M.A. van Vliet, Rotterdam. 

Na ontvangst van betaling wordt de bestelling zo spoedig mogelijk verzonden, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen. Indien onverhoopt artikelen een langere levertijd hebben, zal dit per email aan u worden meegedeeld. Dit geldt ook voor artikelen die niet meer leverbaar zijn.  

 

Verzendkosten

De artikelen worden standaard verzonden via PostNL. De portokosten, genoemd bij het artikel zijn conform de portokosten van PostNL.

Wilt u de artikelen middels een andere verzender willen ontvangen, dient u dit aan te geven op uw bestelling. Bij PostNL zijn de verzendkosten per gewicht van het artikel verschillend. Zie hiervoor de PostNL-tarieven.

Bij meerdere artikelen hanteren wij de verzendkosten van alle artikelen bij elkaar. 

 

Verzendkosten voor het buitenland wijken af van de verzendkosten binnen Nederland. 

Sommige artikelen zijn niet geschikt (i.v.m. grootte of breekbaarheid) om te verzenden. Deze zijn alleen af te halen in Rotterdam. Dit staat bij het artikel vermeld. Om het artikel af te halen kunt u via de mail een afspraak maken. 

 

Markante Brocante is nooit aansprakelijk voor het beschadigen of verloren gaan van verzonden artikelen. De artikelen worden met de uiterste zorg verpakt. Verzenden is echter in alle gevallen voor risico van de koper. 

 

Annulering

U hebt de mogelijkheid de bestelling binnen 24 uur na het plaatsen van een bestelling te annuleren, zonder extra kosten. Annuleren kunt u doen via markantebrocante@gmail.com. Als u de geannuleerde bestelling al betaald heeft, ontvangt u het betaalde bedrag terug. 

  

Retourneren

Als het bestelde artikel niet aan uw wensen voldoet, kunt u het artikel binnen 7 dagen na ontvangst retour zenden. U dient dan vooraf een email te sturen aan markantbrocante@gmail.com, waarin u de reden van het terugzenden vermeldt. U ontvangt van Markante Brocante een bevestiging van de retourzending, waarna u het artikel kunt terugsturen. Retourverzendkosten zijn voor rekening van de klant.  

Het retour te sturen artikel dient in ongeschonden staat te zijn (niet gebroken/beschadigd zijn door eigen toedoen), in de originele verpakking en in originele staat te zijn, in ongebruikte staat te zijn. Het door u betaalde bedrag, exclusief de verzendkosten zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen worden teruggestort. Markante Brocante behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, indien het artikel beschadigd is. Hetzij door gebruik, hetzij door PostNL. In dat geval zult u hiervan per email op de hoogte worden gesteld.  

  

Aansprakelijkheid

Brocante artikelen kunnen lichte gebruikssporen hebben of (licht) zijn aangetast door de jaren heen. Op de website staan zowel kleine als eventuele extreme afwijkingen vermeld bij het artikel. Op deze afwijkingen kan Markante Brocante nooit aansprakelijk gesteld worden.  

Markante Brocante is niet aansprakelijk voor de gegeven (technische) adviezen, typefouten in de webwinkel, afwijkingen in kleur op de foto’s, en niet voorzienbare c.q. niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten. De totale aansprakelijkheid bedraagt nooit meer dan het bedrag dat voor het artikel is betaald en op de factuur staat.   

 

Communicatie

Markante Brocante is niet aansprakelijkheid voor vertragingen, het niet of niet goed overkomen van bestellingen, bevestigingen en/of mededelingen die het gevolg zijn van het gebruik van internet of ander communicatiemiddel, tenzij er sprake is van opzet of schuld van Markante Brocante.

 

Geschillen

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Hoewel Markante Brocante haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan Markante Brocante niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten, gederfde inkomsten of andere consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. 

Markante Brocante behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website te allen tijde te wijzigen. Alle rechten voorbehouden. 

 

Niets uit deze website mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijk toestemming van Markante Brocante.

 

Persoonsgegevens (ingevolge de AVG-wet)

 

Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Markante Brocante opgeslagen in het klantsysteem om de bestelling(en) te verwerken. Markante Brocante hanteert de desbetreffende wetgeving m.b.t. persoonsgegevens. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Uw adres/emailgegevens blijven één jaar bewaard in een beveiligd systeem. Alleen de eigenaar van Markante Brocante heeft toegang tot dit systeem. 

Bij gebruik van de live-chat worden uw gegevens direct na verbreken van de chat verwijderd. Mits de gegevens nodig zijn voor het verwerken van een eventuele bestelling. Uw gegevens worden dan in het klantsysteem gezet (zie hierboven).